Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové
+420 495 088 111
Vrchlice, přehrada Vrchlice
Aktuální stav
Aktuality
Povodí Labe zlepší vybavenost nebezpečných jezů
Burianová Jana, Ing. 14. leden 2015
Státní podnik Povodí Labe zlepší vybavenost nebezpečných jezů, které má ve své správě. Dohodlo se na tom se zástupci vodácké veřejnosti a Českým svazem kanoistů. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.
Upřesnění informace z článku uveřejněném v deníku MF Dnes dne 19.12.2014. Více v přiložené tiskové zprávě.
Státní podnik Povodí Labe a Ministerstvo zemědělství ČR připravilo společné setkání se starosty obcí a měst v dílčím povodí Horního a středního Labe, jehož hlavní náplní byla problematika přípravy a realizace protipovodňových opatření.
Břehové porosty v Hradci Králové - listopad 2014
Burianová Jana, Ing. 28. listopad 2014
Odborná skupina dokončila posuzování stromů v terénu na protipovodňových ochranných hrázích Orlice v Hradci Králové. Terénní mapování a hodnocení podrobněji doplnilo již zpracovaný projekt firmy SAFE TREES s.r.o. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě a mapce plánovaných pěstebních zásahů v rámci I.etapy.
V sobotu a v neděli 22. a 23.11.2014 se uskuteční cvičná montáž části mobilního hrazení protipovodňové ochrany levého břehu města Ústí nad Labem. Bližší informace naleznete v přiložené tiskové zprávě.
Voda už hrází Veseckého rybníka neprosakuje
Burianová Jana, Ing. 17. říjen 2014
Po bezmála dvou měsících byl odvolán II. stupeň povodňové aktivity pod hrází Veseckého rybníka na Lučním potoce v Liberci. Na provizorní opravu, která byla dokončena tento týden v úterý, byla použita larsenová stěna na návodním svahu. Použitá technologie splnila svůj účel a hráz rybníka je utěsněná a již dále neprosakuje. Bližší informace naleznete v přiložené tiskové zprávě.
Hydrologická situace k 12.9.2014
Burianová Jana, Ing. 16. září 2014
Aktuální informace o hydrologické situaci na vodních tocích a nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe naleznete v příloze.
Státní podnik Povodí Labe pořádá setkání k příležitosti 330. výročí vysvěcení pramene řeky Labe. Tuto významnou událost si připomeneme v sobotu 20.září 2014 ve 12:00 hodin u pramene Labe v Krkonoších. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.
Státní podnik Povodí Labe postupuje podle stanoveného časového harmonogramu přípravy veřejně prospěšné stavby protipovodňové ochrany na toku řeky Dědiny v Mělčanech, suché retenční nádrže (poldru). Právě září letošního roku je rozhodujícím datem, ke kterému bylo naplánováno podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Dědina, Mělčany - suchá retenční nádrž“. Žádost včetně projektové dokumentace a povinných příloh byla dnes podána na stavební úřad v Dobrušce. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.
Břehové porosty v Hradci Králové - srpen 2014
Burianová Jana, Ing. 12. srpen 2014
Státní podnik Povodí Labe pokračuje v přípravě pěstebních a systémových opatření břehových porostů na ochranných hrázích Orlice v Hradci Králové. Odborná skupina, do které byli jmenováni zároveň i dva zástupci Města Hradce Králové, zahájí terénní šetření v září letošního roku. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.
Po přípravných pracích, které proběhly v první polovině roku (kácení, pyrotechnický průzkum), budou v průběhu července zahájeny vlastní stavební práce na realizaci akce s názvem „Labe, Pardubice, revitalizace mrtvého ramene – Polabiny“.
Břehové porosty v Hradci Králové - červen 2014
Burianová Jana, Ing. 3. červen 2014
"Projekt péče o stromy, Orlice Hradec Králové" zpracovaný společností SAFE TREES s.r.o.
Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik
Merta Ladislav, Ing. 13. březen 2014
Dokončení projektu „Tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblasti povodí Horního a Středního Labe a uceleného úseku Dolního Labe“
Světový den vody 2014
Merta Ladislav, Ing. 27. únor 2014
Den otevřených dveří na vybraných pracovištích Povodí Labe.
Srdečně Vás zveme na výstavu k 100. výročí dokončení přehrady Pařížov na řece Doubravě.
O výsledcích jednání mezi zástupci státního podniku Povodí Labe a Magistrátu města Hradce Králové vydáváme přiloženou informaci.
Výsledky studií - Orlice Hradec Králové
K problematice břehových porostů v Hradci Králové vydává státní podnik Povodí Labe tiskovou zprávu.
Slavnostní ukončení projektu "Lužická Nisa, Jablonec nad Nisou, zvýšení ochrany města převodem povodňových průtoků přes VD Mšeno" se uskuteční ve středu dne 18.prosince 2013 od 10.00 hodin před vtokovým objektem a revizní šachtou (Palackého ul. č. 3145 - parkoviště před Jablonexem).
Státní podnik Povodí Labe dokončil obnovu vodního toku Lužická Nisa v Hrádku nad Nisou po povodni 2010. Slavnostní ukončení stavby "Lužická Nisa, Hrádek nad Nisou, obnova vodního toku ř. km 0,00 - 5,55" se uskuteční v pondělí dne 16. prosince 2013 od 13:00 hodin v ulici U Nisy v Hrádku nad Nisou (GPS 50°50‘56.837“N, 14°50‘48.675“E).
Dokončení protipovodňové ochrany obce Zálezlice
Merta Ladislav, Ing. 10. prosinec 2013
Obyvatelé Zálezlic, malé obce nad soutokem Labe a Vltavy, chrání před povodněmi nová protipovodňová ochrana. Slavnostní ukončení stavby se uskuteční 11. 12. 2013 od 10:00 hodin v Zálezlicích.
Dokončení obnovy vodního toku Jeřice v Chrastavě
Burianová Jana, Ing. 9. prosinec 2013
Státní podnik Povodí Labe dokončil obnovu vodního toku Jeřice v Chrastavě po povodni 2010. Slavnostní otevření dokončeného projektu "Jeřice, Chrastava, obnova vodního toku po povodni 2010" se uskuteční dne 10. prosince 2013 ve 14.00 hodin u secesního mostu v Chrastavě.
Jmenování generálního ředitele
Merta Ladislav, Ing. 5. prosinec 2013
Ing. Marián Šebesta byl jmenován generálním ředitelem státního podniku Povodí Labe
Přehrada Pařížov slaví 100 let od svého dokončení
Burianová Jana, Ing. 6. listopad 2013
Ve čtvrtek dne 21. listopadu 2013 uplyne 100 let od dokončení, resp. závěrečné vodoprávní kolaudace přehrady Pařížov postavené na řece Doubravě u obce Pařížov v srdci Železných hor.
Magdeburský seminář o ochraně vod 2014
Merta Ladislav, Ing. 5. listopad 2013
"Stav vod v povodí Labe - nové výzvy"
Změna ve vedení státního podniku
Jana Burianova, Ing. 17. říjen 2013
100 let od dokončení přehrady Pařížov
Merta Ladislav, Ing. 3. říjen 2013
Den otevřených dveří dne 19. října 2013
Povodeň 06/2013
Merta Ladislav, Ing. 17. září 2013
Tisková zpráva k povodni 06/2013
Oznámení o zveřejnění
Merta Ladislav, Ing. 8. srpen 2013
Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe/Odry/Dunaje na území České republiky
Úklid VN Pastviny
Merta Ladislav, Ing. 7. červen 2013
Úklid nádrže a okolí - 18.5.2013
Úklid okolí VD Rozkoš
Merta Ladislav, Ing. 3. květen 2013
Zpráva o "Čištění okolí nádrže Rozkoš" dne 20.4.2013
Jmenování generálního ředitele
Merta Ladislav, Ing. 2. květen 2013
Ing. Václav Beránek byl jmenován generálním ředitelem státního podniku Povodí Labe
Zrušení ZVHS, správa "HOZ"
Merta Ladislav, Ing. 12. červenec 2012
Správu "HOZ" na území ČR vykonává s účinností od 1.7.2012 Pozemkový fond České republiky
Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik
Vyhodnocení povodňových rizik v ČR
Merta Ladislav, Ing. 29. prosinec 2011
Dokončení předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik
Bílá Desná
Merta Ladislav, Ing. 16. září 2011
95. let od protržení přehrady Bílá Desná
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, labe@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz