Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Labe, plavební komora České Kopisty
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality
Aktuality
Při příležitosti Světového dne vody pořádá Povodí Labe exkurze na vybraných vodních dílech a na vodohospodářském dispečinku.
Tematické plavby inspekční lodí Albia
Bendová Hana 15. únor 2018
Povodí Labe, státní podnik nabízí tematické plavby inspekční lodí. Plavby jsou určené pro skupiny žáků základních škol, studenty středních a vysokých škol, odborných učilišť a odbornou veřejnost.
Povodí Labe v lednu zahájilo stavební práce na VD Les Království. Obnova národní kulturní památky je naplánována do konce srpna 2019.
VD Pěčín - předprojektová příprava
Bendová Hana 30. leden 2018
Povodí Labe zveřejnilo dokumenty zpracované v rámci předprojektové přípravy, tedy komplexní návrh přírodě blízkých opatření v povodí Zdobnice a v deficitní oblasti Pardubického a Královehradeckého kraje, variantní řešení napojení VD Pěčín na Vodárenskou soustavu východní Čechy, prognózu vývoje klimatu i jakosti vody, studii těžebních rezidui a hodnocení ichtyologických poměrů atd.
Jmenování ředitele závodu Pardubice
Bendová Hana 3. leden 2018
Na základě výběrového řízení generální ředitel státního podniku Povodí Labe ke dni 1. 1. 2018 jmenoval do funkce ředitele závodu Pardubice Ing. Petra Michalovicha. Ing. Michalovich bude zároveň vykonávat i funkci provozně-technického náměstka do doby, než bude vybrán jeho nástupce.
Na webu Povodí Labe byla dnes zveřejněna nová účelová publikace "Vodárenské zdroje severovýchodních Čech". Publikace představuje nejdůležitější vodárenské zdroje v oblasti působnosti státního podniku Povodí Labe. Její součástí je také několik informací o řešení budoucích vodárenských deficitů výstavbou vodárenské nádrže na řece Zdobnici. Publikaci najdete v příloze nebo v levém menu "Dokumenty - Účelové publikace PLa".
Záměr suché retenční nádrže na Dědině v Mělčanech získal po ročním řízení poslední doklad, výjimku ze zákazu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Na základě dohody všech dotčených stran bylo nalezeno unikátní řešení migračního zprůchodnění hráze a v tuto chvíli jsou doloženy na stavební úřad v Dobrušce veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí pro tuto veřejně prospěšnou stavbu. Více informací najdete v přiložené tiskové zprávě.
Pěstební zásahy podél Orlice v Hradci Králové
Burianová Jana, Ing. 24. říjen 2017
Zahájení pěstebních zásahů se tento týden chystá podél řeky Orlice v Hradci Králové. Práce se budou týkat celkem 102 stromů a půjde především o lokální redukce větví. Na základě dendrologického posudku a projednaných povolení dojde počátkem příštího roku také k odstranění 30 stromů. Tímto žádáme kolemjdoucí, aby dodržovali bezpečnostní pokyny.
Vězni pomohli s úklidem břehů Labe v Litoměřicích
Burianová Jana, Ing. 20. říjen 2017
Uplynulý víkend se v Litoměřicích nesl ve znamení úklidu okolí Labe. Osm odsouzených z Litoměřické věznice ulehčilo pravobřežním ramenům Labe v lokalitách Střeleckého a Písečného ostrova v Litoměřicích od větví, pařezů a nepořádku jako jsou pneumatiky, koberce a ostatní komunální odpad. Dohromady se podařilo naplnit a odvést 3 kontejnery. Nejen Povodí Labe si spolupráci s vězni pochvaluje a počítá s ní i do budoucna. Dobrovolné zapojení odsouzených do práce je prospěšné nejen pro naše okolí, ale nepochybně také pomáhá i s přípravou na jejich začlenění do běžného života.
Hydrologická situace k 26. 9. 2017
Burianová Jana, Ing. 26. září 2017
Aktuální informace o hydrologické situaci na vodních tocích a nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe naleznete v příloze.
Stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz