Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Orlice, Nepasice
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality
Aktuality
Povodí Labe ukončilo výstavbu suché nádrže na Krčelském potoce u obce Višňová, místní části Víska. Suchá nádrž je součástí soustavy protipovodňových opatření pro obce ležící v povodí říčky Smědé. Parametry stavby jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Vzhledem k navrhovaným protipovodňovým opatřením na území Liberce, Chrastavy, Bílého Kostela nad Nisou a Hrádku nad Nisou, které jsou převážně liniového charakteru a tudíž jejich realizací dojde ke snížení retenčního účinku inundačního území, nechalo Povodí Labe, státní podnik za přispění účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje zpracovat posouzení vlivu navrhovaných protipovodňových opatření na odtokové poměry včetně zahrnutí vodního díla Andělská Hora pro eliminaci negativních účinků navrhovaných liniových opatření.
Povodí Labe vyhodnotilo první sezónu provozu nové expozice na přehradě Les Království.
Klub dětí a mládeže Hradec Králové, z.s. uspořádal s podporou Povodí Labe ve dnech 9.-10.10.2021 již 14. ročník akce, kterou vodáci pomáhají udržovat pořádek v korytech řek a na jejich březích. Zhodnocení celé akce z pohledu představitele klubu včetně fotodokumentace uvádíme v příloze. Povodí Labe děkuje všem účastníkům i organizátorům za odvedenou práci.
Smržovský potok je pravostranným přítokem tanvaldské Kamenice. Je to horský tok, který byl v minulosti v intravilánu města Smržovka regulován těžkým opevněním. V nedávné době byla regulace potoka opravena. V přiloženém článku jsou uvedeny podrobnosti o provedené opravě včetně fotodokumentace.
V souladu s ustanovením § 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují vyhodnocení připomínek podaných k návrhům národních plánů povodí, návrhům plánů dílčích povodí a návrhům plánů pro zvládání povodňových rizik.
Rybí přechod na Smědé ve Frýdlantu
Bendová Hana 6. srpen 2021
Povodí Labe vybudovalo nový rybí přechod u Zámeckého jezu ve Frýdlantu a tím odstranilo migrační překážku na řece Smědé. Parametry rybího přechodu včetně popisu stavby a fotodokumentace jsou uvedeny v přiloženém článku.
Jizerskohorské přehrady jsou ikonické a jsou častým cílem turistů v této oblasti. Spíše než na jejich estetickou a krajinotvornou hodnotu se v tomto krátkém shrnutí zastavíme nad jejich funkcí při povodních.
Stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz