Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Mrlina, Křinec
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality
Aktuality
Povodí Labe upozorňuje veřejnost na rizika spojená se vstupem na zamrzlé vodní toky a nádrže. Podrobnosti o možném nebezpečí jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Hydrologická situace k 16.1.2019
Bendová Hana 16. leden 2019
Aktuální informace o hydrologické situaci na vodních tocích a nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe jsou uvedeny v příloze.
Povodí Labe získalo po několikaleté projekční a majetkoprávní přípravě pravomocné stavební povolení na poldr Mlýnec, který bude po dokončení významným prvkem protipovodňové ochrany pro obce ležící v povodí Mrliny v Královehradeckém a Středočeském kraji. Podrobnější informace jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
PF 2019 a malý dárek
Bendová Hana 21. prosinec 2018
Povodí Labe přeje všem klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví do nového roku. Milovníci technických památek a historických fotografií si mohou rozbalit dárek v příloze.
Povodí Labe připravuje v Hradci Králové v lokalitě Jiráskových sadů opravu levého břehu Labe mezi jezem „Hučák“ a soutokem s Orlicí, včetně území přímo na soutoku. Bližší informace o akci jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
V pátek 14.12.2018 navštívila státní podnik Povodí Labe v rámci svého 4. jednání Bezpečnostní rada Pardubického kraje v čele s hejtmanem Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D. Podrobnosti o průběhu návštěvy jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Povodí Labe, státní podnik uspořádal v úterý 11.12. 2018 jednání za účelem informovat o mimořádné aktuální hydrologické situaci. Informace o projednávaných tématech uvedeny v přiložené zprávě a prezentacích.
K aktuálnímu vyšetřování Policie ČR
Bendová Hana 10. prosinec 2018
Státní podnik Povodí Labe vydal tiskovou zprávu k aktuálnímu vyšetřování Policie ČR. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze.
Oprava hráze malé vodní nádrže Holice
Bendová Hana 6. prosinec 2018
V letošním roce byla opravena hráz malé vodní nádrže Holice, která vykazovala netěsnosti, a nádrž proto nebylo možné napustit na provozní hladinu. Podrobnosti o akci jsou uvedeny v příloze.
Letos v létě byla dokončena oprava koryta Lužické Nisy v Proseči nad Nisou. Výsledkem akce je zvýšení stability koryta, a to včetně bezškodného převedení vody během zvýšených vodních stavů. Popis stavby včetně detailů technického řešení a fotodokumentace je uveden v příloze.
Stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, labe@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz