Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Labe, plavební komory Střekov
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality
Aktuality
V souladu s ustanovením § 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují vyhodnocení připomínek podaných k návrhům národních plánů povodí, návrhům plánů dílčích povodí a návrhům plánů pro zvládání povodňových rizik.
Rybí přechod na Smědé ve Frýdlantu
Bendová Hana 6. srpen 2021
Povodí Labe vybudovalo nový rybí přechod u Zámeckého jezu ve Frýdlantu a tím odstranilo migrační překážku na řece Smědé. Parametry rybího přechodu včetně popisu stavby a fotodokumentace jsou uvedeny v přiloženém článku.
Jizerskohorské přehrady jsou ikonické a jsou častým cílem turistů v této oblasti. Spíše než na jejich estetickou a krajinotvornou hodnotu se v tomto krátkém shrnutí zastavíme nad jejich funkcí při povodních.
Povodí Labe dokončilo rekonstrukci koryta památkově chráněné Dlouhé strouhy v Kvasinách v ř. km 4,735 - 4,885. Jak rekonstrukce probíhala uvádíme v přiloženém článku.
Otevření expozice Les Království
Bendová Hana 30. červen 2021
Povodí Labe od 1.7.2021 otvírá expozici na přehradě Les Království. Návštěva je podmíněna on-line rezervací, kapacita je omezená z důvodu stále platných proticovidových opatření.
Na zdymadlech v Lysé nad Labem a Kostelci nad Labem byla dokončeny akce VD Lysá nad Labem, plavební komora, oprava dna dolního ohlaví + protikorozní ochrana vrat a VD Kostelec nad Labem, protikorozní ochrana vrat plavební komory. Jak opravy probíhaly se dočtete v přiloženém článku.
Povodí Labe dokončilo opravu koruny hráze přehrady Mšeno v Jablonci nad Nisou. V přiloženém článku uvádíme podrobnosti o opravě i o přehradě samotné.
Obnova malé vodní nádrže Mlázovice
Bendová Hana 3. červen 2021
Povodí Labe dokončilo v roce 2020 obnovu malé vodní nádrže Mlázovice v okrese Jičín východně od obce Mlázovice, kterou protéká směrem k Šárovcově Lhotě Mlázovický potok. Cílem obnovy vodního díla bylo odbahnit zanesenou nádrž, obnovit její vodohospodářské funkce dle současných norem a standardů a zrekonstruovat funkční objekty tak, aby splňovala veškeré požadavky na bezpečnost vodních děl, včetně převodu povodňových průtoků. Všechny opravované části byly citlivě začleněny do okolní přírody a nádrž je opět vhodným biotopem vodní faunu a flóru. Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém článku.
Rekonstrukce koruny hráze přehrady Pastviny
Bendová Hana 19. květen 2021
Povodí Labe zahájilo na přehradě Pastviny na Divoké Orlici rekonstrukci koruny hráze. Po dobu rekonstrukce bude hráz vodního díla zcela uzavřena. Důvody rekonstrukce a další podrobnosti jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
V listopadu roku 2020 byla ukončena rekonstrukce havarijního úseku koryta Úpy v intravilánu městyse Mladé Buky v horním Podkrkonoší. Co bylo důvodem rekonstrukce a jak práce probíhaly se dočtete v přiloženém článku
Stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz