Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Labe, zdymadlo Lysá nad Labem
Domů
  Data pro Vás  >  Download  >  Download
Download
CEVT Všechny osy toků na PLa
Staněk Pavel, Ing.  31. srpen 2021
OINF, OTPČ měřítko zpracování: 1:10 000 - CEVT (Centrální evidence vodních toků) - zpřesňováno dle ortofoto 0.5m/px a místy i geodet. zaměření formát: SHP typ dat: GIS linie (jeden tok = 1 linie)

Upozornění: Osy toků v tomto archívu jsou pracovní data, která se neustále budou zpřesňovat a upravovat. Nelze je považovat za garantované státní mapové dílo s danou geodetickou přesností. V úseku Labe od Mělníka ke státní hranici jsou publikovány všechny přítoky Labe ve správě Povodí Labe (přístavy, ramena), aby existovali správné soutoky. Přítoky těchto přítoků v exportovaných datech nejsou. Tyto toky jsou v územní působnosti podniků Povodí Ohře a Vltavy.

Sloupec TYP uvádí:

1...přirozený tok
2...občasný tok
3...přirozený tok zčásti upravený
9...neurčeno 
10...přivaděč - obrácená kilometráž
11...převod vody
12...plavební kanál     
13...náhon/derivační kanál 
14...rameno
15...slepé rameno
16...meliorační kanál odvodňovací
17...meliorační kanál zavodňovací
18...inundační koryto
99...jiný umělý tok

Pro určení správy toku slouží vrstva správcovství toků.

Povodí Labe, státní podnik (dále jen PLa) spravuje vodohospodářsky významné toky a toky určené do správy(drobné, ...). Dále slepá a průtočná ramena těchto toků, pokud jejich správa nebyla určena jinému subjektu. Tato ramena se do databáze postupně přidávají.
Přiložený archív obsahuje známé osy toků ve správě PLa a všechny ostatní toky CEVTu na území PLa jako orientované linie od soutoku k prameni vč. databázových atributů.
V případě tisku si zpracovatel vyhrazuje uvedení copyrightu na vytištěném listu takto: "(c) Zpracováno s použitím dat Povodí Labe, státní podnik".

Vysvětlivky:
ZIP archív - obsahuje zabalené zkomprimované soubory. Na rozbalení lze využít např. WINZIP, IZarc,...
SHP grafika, SHX indexy, DBF atributy - tvoří formát jednoho tématu Geografického informačního systému (GIS).
Jedná se o výměnný formát mezi GIS aplikacemi (SHP tzv. shape file definovaný f. ESRI). Lze otevřít např. v ArcView, Autocad MAP, MapInfo, ...
Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz