UAP - územně analytické podklady

     Úřad územního plánování PLa_id

   Název nebo popis údaje o území      
Katastrální území    Č. parcelní            Sledovaný jev  

    díváte se na stránku 1 /0     počet položek       Stav: Pasport je rozpracován Pasport je zpracován Pasport je  projednán nebo odeslán                
 
www.PLA.cz
Ing. D. Augulis, Ing. R. Divecká, Ing. P. Staněk
Copyright © 2007  by Povodí Labe, státní podnik   
Email: LABE@PLA.cz